Posted: Wed,07 Jun 2017 09:19:49 GMT
இந்தியா அனுப்பிய செயற்கை கோள்களிலேயே அதிக எடை கொண்ட ஜி-சாட் -19 செயற்கைக்கோளை சில நாட்கள் முன்பு விண்ணில் ஏவியது. அதை தொடந்து, 5.6 டன் எடை கொண்ட ஜி-சாட் -11 செயற்கைக்கோளையும் விரைவில் விண்ணில் செலுத்த இருக்கிறது.
இவ்விரண்டு செயற்கை கோள்கள் மூலம் விண்ணில் வலைப்பின்னல் அமைக்கப்பட்டு, விண்வெளியை தளமாக கொண்ட இணையச் சேவை மண்டலத்தை இந்தியா பெறவுள்ளது.
ஜி-சாட் -19 செயற்கைக்கோள், அதிக அளவிலான தரவுகளை சீரான அதி வேகத்தில் வழங்க உள்ளது. ஜி-சாட் -19 மற்றும் ஜி-சாட் -11 ஆகிய இரு செயற்கை கோள்களும் இணைந்து செயல்பட தொடங்கும்போது, இந்தியாவின் மிகவும் பின் தங்கிய கிராமங்களில்கூட அதிவேக இணைய சேவை வழங்கப்படும் நிலை உருவாகும்.
  • 0 Comment(s)
Be the first person to like this